META-Health kartatTilaa Rob van Overbruggenin tekemät, Albedocin suomentamat META-Health kartat täältä:

Tilaa kartat täältä
  • META-Health jakaa terveyden (sairaus) kahteen vaiheeseen: stressi ja elpymisvaihe. Kehossa voi olla oireita kummassakin vaiheessa. Lisäksi jokainen elin liittyy tiettyyn aivoalueeseen ja tiettyyn tunnekonfliktiin – näiden tietojen avulla voidaan oireen kautta jäljittää syy-yhteys oireen taustalla olevaan tunteeseen. Jokainen ihminen on yksilö ja tunteeseen liittyvät asiat, kokemukset, ajatukset, uskomukset jne. ovat henkilökohtaisia ja siten myös elpymiseen (tervehtymiseen) tarvittavat ratkaisut ovat yksilöllisiä.


  • META-Health 10 syytä